Cena služeb se odvíjí od náročnosti a rozsahu každého zadání a je výsledkem vzájemné dohody mezi architektem a investorem.