DOC. ING. ARCH. ZDENĚK TREFIL

Vila v Beskydech

2007 - 2015

u Valašského Meziříčí

Spolupráce: Ing. arch. Zoe Malovcová,

Patrik Obr, Tomáš Chytka

  • POPIS
  • GALERIE
POPIS

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o velikosti cca 6.500 m2, v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je součástí přírodního táhlého terénního útvaru – rokle, svažující se ve východo-západní ose k nedaleké přehradě.

Navržený objekt je co do měřítka jednou z největších stavebních struktur v obci, ihned po bývalé škole, nebo památce lidové architektury – dřevěném evangelickém kostelíku z r. 1783, se kterým je také v přímém vizuálním kontaktu. Právě tento objekt se stal předobrazem pro celkovou koncepci vily, která ve svém soudobém pojetí interpretuje dualitu exteriéru a interiéru, pro lokální architekturu tak typickou. Výsledkem je 3D fasáda z trapézového perforovaného plechu versus celodřevěný interiér. Perforovaný trapézový fasádní plech jako druhá kůže objektu, sluno- a větrolam, bezpečnostní bariéra v jednom, propůjčující hmotě novostavby specifické měřítko, technicistní prvek, integrující dům do okolní přírody.

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, tedy místně tradiční stavební techniku, avšak posunutou technologicky na úroveň současnosti – křížem lepené dřevěné panely v kombinaci s ocelovými nosnými prvky dávají vzniknout dřevěnce III. tisíciletí.

Koncepce vnitřních prostor domu je variací na téma „plan libre“– všechny obytné místnosti orientovány na jih, ze severu vstupní dvůr, garáž a hospodářské prostory domu. Vstup na úrovni ložnicového podlaží, obytné pak o úroveň níže, jeden prostor s předsunutou terasou s obytnou a sportovně relaxační částí s bazénem. Velkoplošné prosklení, zajišťující propojení exteriéru s interiérem – okolní příroda se stává integrální součástí interiéru domu. V jihozápadní části domu prostorová koncepce graduje dvoupodlažní galerií s knihovnou a rohovým oknem, zprostředkovávajícím nejatraktivnější výhledy na místní krajinu, včetně nedalekého evangelického kostelíku.

Objekt je navržen jako pasivní dům s inteligentním systémem řízení budovy, solárním ohřevem TUV a s vytápěním tepelnými čerpadly. Materiály – dřevo, AL-plech, kov, sklo, kámen, v různých variacích.