DOC. ING. ARCH. ZDENĚK TREFIL

Terasa restaurace Snoza

& interiér Baru Central

2007 - 2008

Valašské Meziříčí

Spolupráce: Ing. arch. Zoe Malovcová

  • POPIS
  • GALERIE
POPIS

Stavební místo se nachází v intravilánu města Valašského Meziříčí v městské památkové zóně.

Jedná se o vestavbu dvorního traktu městského památkově chráněného objektu.

Valašské Meziříčí je jako jedno z mnoha měst v České republice poznamenáno necitlivým dopravním řešením průtahové komunikace, která byla navržena v těsné blízkosti historického centra – náměstí, ve stopě původní záhumenní komunikace, obsluhující tehdy zadní trakty domů na náměstí.

Paradoxně tak vznikla jistá ambivalence mezi historicky rostlým veřejným prostorem, orientovaným do náměstí, a mezi dvorním prostorem, orientovaným do novodobého veřejného prostoru kolem průtahu.

Navržená intervence se tak jako u jednoho z prvních domů snaží reagovat na nově vzniklou situaci a tematizovat do té doby poměrně opomíjený komerční potenciál veřejného prostoru dvorních traktů.

Novostavba objektu tak nejen nabízí nové komerční prostory v stále nedoceněném dvorním prostoru, ale také zároveň komunikačně i funkčně propojuje dvě topografické úrovně náměstí a průtahu.

Suterénní komerční prostory jsou navrženy jako podélný nosný systém v tradiční zděné technologii. Stěnové konstrukce vymezující prostor terasy jsou provedeny z pohledového betonu s přiznanou horizontální strukturou vložených prken.

Stínění terasy obstarávají dvě samostatné membránové konstrukce.