Dům "na půl cesty"

2003 - 2004

Valašské Meziříčí

  • POPIS
  • GALERIE
POPIS

Stavební místo se nachází v intravilánu města Valašského Meziříčí, k.ú. Krásno nad Bečvou, na ulici Pod Oborou v sousedství Domu "na půl cesty" č. 1. Pozemek je situován na rozhraní dvou odlišných typologií i měřítek zástavby - mezi typologií samostatně stojícího obytného objektu (typus vila) a typologií vícebytového domu.

Dům svým vzhledem i měřítkem tematizuje jak toto rozhraní (vytváří jasnou hranici mezi jedním a druhým typem zástavby), tak i původní průmyslový charakter lokality, dodnes připomínaný nedalekou funkční slévárnou.

Dispoziční řešení - objekt je koncipován jako 3-podlažní, nepodsklepený schodišťový by- tový dům, který nabízí celkem 9 bytových jednotek, z toho 3x byty 1+1, 2x byty 2+kk a 4x byty 2+1. 1.NP je věnováno zázemí bytů - kočárkárna, kotelna a sklepní kóje. 2.+3.NP má totožnou dispoziční skladbu bytů - 2 x 2+1 a 1 x 1+kk na každém podlaží. Ve skladbě a funkční náplni jednotlivých vnitřních prostor ve vztahu ke světovým stranám je uplatněno téma "bariérové" dis- pozice. Všechny obytné místnosti jsou situovány na jižní fasádu opatřenou posuvnými slunolamy, kuchyně pak na fasádu západní a východní. Komunikační prostory, sociální a hospodářské zázemí pak tvoří tepelný filtr ("bariéru") za severní fasádou objektu.

Konstrukce - bytový dům je navržen jako podélný nosný systém v tradiční zděné technologii (zdící materiál v kvalitě POROTHERM) - obvodové zdivo je provedeno z cihel tl. 440 mm, příčky z dutinových cihel tl. 115 mm, vnitřní nosné zdivo z dutinových cihel tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny - oddělující byty a schodiště - jsou provedeny ze zvukoizolačních cihel tl. 300 mm v kvalitě POROTHERM. Stropní kce v bytech jsou uvažovány jako ŽB-filigránové desky. Ramena schodiště a stropy v hale jsou navrženy jako monolitické prefabrikáty s nášlapnou protiskluznou stěrkou. Fasády - strukturální omítka, pojízdné slunolamy - nylonová tkanina šedé barvy v žárově pozinkovaných ocelových rámech, žárově pozinkovaný děrovaný plech jako výplň zábradlí francouzských oken. Severní, východní a západní fasáda jsou provedeny v tmavě šedém odstínu, jižní fasáda pak v odstínu šedo-bílém. Závětří je provedeno z pohledového vodotěsného betonu - bez omítky či nátěru.