DOC. ING. ARCH. ZDENĚK TREFIL

ARCHITEKT A ZAKLADATEL ATELIÉRU

Studoval SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí u Ing. arch. Petra Žerta, Fakultu architektury VUT v Brně u Doc. Ing. arch. Dagmar Glosové a ETH Zürich u Prof. Maria Campiho.

Po absolutoriu na VUT Brno působil v kanceláři Doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka v Basileji, Švýcarsko. S kolektivem vyhrál 3. cenu v soutěži na pavilon ČR Expo Sevilla, 5. cenu v soutěži na úpravu města Brig ve Švýcarsku a 2. cenu v soutěži na Saleziánskou oratoř v Brně.

Realizován byl mj. jeho projekt autosalonu fy Hyundai v Náchodě, tři bytové domy v Basileji a Luzernerring (ateliér arch. Oplatka). Po návratu ze Švýcarska v roce 1996 působil 2 roky jako asistent na FA VUT Brno. Od roku 1998 vlastní architektonický ateliér ve Valašském Meziříčí, z jehož samostatné tvorby pochází např. tyto realizace: bytový Dům na půl cesty (Grand Prix Obce architektů 2005), vila NN u Valašského Meziříčí (Slavné vily Zlínského kraje), bytový dům Jablůnka (Šumné Valašsko), památník holocaustu VM, restaurace Snoza, Central bar, Valašská koliba, rekonstrukce vily arch. Místeckého z r.1936, "Beskydská kráska" alias vila v Beskydech a další...

2019 - současnost | člen představenstva ČKA

2019 - současnost | člen pracovní skupiny pro vzdělávání a pracovní skupiny zahraničí

2020 - současnost | člen Autorizační rady ČKAIT

2018 - současnost | pedagog na VŠB TU Ostrava, FAST, Katedra architektury

2022 - současnost | vedoucí Katedry městského inženýrství při FAST VŠB TU Ostrava

2019 - současnost | předseda BLOKU českých a slovenských architektů a výtvarníků

V NAŠEM ATELIÉRU DÁLE TVOŘÍ / TVOŘILI:

2021 - současnost | Ing. arch. Jaroslav Hlink

2021 - současnost | Ing. arch. Klára Jánošová

2020 - 2021 | Ing. arch. Jan Šimíček

2020 - 2021 | Ing. arch. Helena Suchánková

2019 | Ing. arch. Jakub Mazur

2018 | Milan Chrobák

2011 - 2015 | Ing. arch. Patrik Obr

2010 | Ing. arch. Marcela Dorňáková

2006 - 2011| Ing. arch. Zoe Malovcová

2007 | Ing. arch. Jitka Pospíšilová

2004 - 2007 | Ing. arch. Robert Jelínek

OCENĚNÍ ATELIÉRU: